You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here

500ml เข็มขัดปั๊มฆ่าเชื้อผิวสำหรับการฆ่าเชื้อมือ ปัจจัยดูแลผิวที่ไม่ซ้ำกันและบำรุงผิวมือ และหัวปั๊มทางเดียวที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อใช้งานง่ายและปลอดภัย มันสามารถใช้ในการฆ่าเชื้อในมือของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนระหว่างและหลังการวินิจฉัยและการรักษาต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอ
intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China