You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here

น้ำยาล้างมือเป็นยาฆ่าเชื้อโรคมืออาชีพสำหรับการผ่าตัดสูตรทางการแพทย์มันถูกใช้เป็นพิเศษสำหรับการฆ่าเชื้อมือในสถาบันทางการแพทย์ขนาดใหญ่ มันสามารถแห้งในวินาทีเพื่อปกป้องมือจากแบคทีเรียและไวรัส 60-70 เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ต่อต้านเชื้อโรคในลำไส้เป็นหนองเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่พบบ่อยในโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอ
intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China