You are in our Global Site
Search
Your recent searches
Your recent searches will appear here
มาตรฐานสุขาภิบาลน้ำดื่มใหม่จะประกาศใช้ในปีหน้า
มาตรฐานสุขาภิบาลน้ำดื่มใหม่จะประกาศใช้ในปีหน้า
หลี่เจียรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวในการประชุมที่สิบสองของคณะกรรมาธิการของสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อตอบคำถามพิเศษ
ยิ่งขึ้น +
27
Aug,2019
โพแทสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟตเกลือผสม
โพแทสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟตเกลือผสม
สำนักงานปศุสัตว์และสัตวแพทย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในแอฟริกา
ยิ่งขึ้น +
03
Aug,2019
ปักกิ่งได้ออก 2019 แผนควบคุมมลพิษทางน้ำและอัตราการบำบัดน้ำเสียจะถึง 94 เปอร์เซ็นต์
ปักกิ่งได้ออก 2019 แผนควบคุมมลพิษทางน้ำและอัตราการบำบัดน้ำเสียจะถึง 94 เปอร์เซ็นต์
รัฐบาลปักกิ่งได้เปิดตัวโครงการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำในกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2019 อัตราการบำบัดน้ำเสียในกรุงปักกิ่งจะถึง 94 เปอร์เซ็นต์ซึ่งอัตราการรักษาน้ำเสีย
ยิ่งขึ้น +
17
May,2019
ประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการออกมาตรฐานบังคับสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ
ประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการออกมาตรฐานบังคับสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ
ประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับความต้องการทางด้านเทคนิคสำหรับการประเมินความปลอดภัยและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อมาตรฐานบังคับของอุตสาหกรรมสุขภาพ
ยิ่งขึ้น +
01
Mar,2019
intl-market@rosun.com.cn
+86-28-65988030
139 East Fifth Rd Of Auto Center, Eco & Tech Development Zone, Chengdu City, Sichuan, China